facebooktwittermail

Halmstadspolitiker: Vi ska uppdatera byggplanen

Det är svårt att bygga i Halmstad utan att göra det på åkermark. Men den nya översiktsplanen ska omfatta mindre jordbruksareal, menar kommunrådet Jonas Bergman (M).

Jonas Bergman (M), kommunråd i Halmstad.
Jonas Bergman (M), kommunråd i Halmstad. FOTO: MOSTPHOTO OCH MODERATERNA

I byggplanen har politikerna tagit höjd för att Halmstads befolkning kan växa till 150 000 personer till 2050. Men det är nog i överkant tror kommunrådet Jonas Bergman (M):

– Det är alltid svårt med prognoser. Men nu pekar de på någonstans mellan 135 000 och 144 000 stycken. Fast det fluktuerar hela tiden.