facebooktwittermail

Kommunen lovar ingen ersättning till odlare

Det finns flera orsaker till de höga PFAS-halterna i Kistingebäcken. Avfallsverksamhet, läckande deponier och Halmstad kommun själv har bidragit.

Att kommunen fortsätter avråda från att använda vatten från Kistingebäcken för bevattning av grödor beror på försiktighetsprincipen, enligt Tomas Sjöstedt.
Att kommunen fortsätter avråda från att använda vatten från Kistingebäcken för bevattning av grödor beror på försiktighetsprincipen, enligt Tomas Sjöstedt. FOTO: MALIN EBORN

Det finns ungefär 15 olika verksamheter i det utpekade industriområdet som kan ha bidragit till PFAS-utsläppen i Kistingebäcken. Det handlar om exempelvis återvinning av material från elektronik och fordon, enligt Tomas Sjöstedt, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Halmstad kommun. Det finns också avfallsdeponier i området som i vissa fall är äldre och inte innehåller samma skydd mot läckage som krävts under senare år.