facebooktwittermail d

Hälften av alla gris- och mjölkproducenter borta

Antalet mjölkproducenter i Sverige har minskat med 45 procent på nio år och hälften av alla företag inom grisbranschen har försvunnit. Det visar Jordbruksverkets senaste husdjursstatistik.

Stefan Gård, ordförande i Sveriges Mjölkbönder.
Stefan Gård, ordförande i Sveriges Mjölkbönder. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

Den nya husdjursstatistiken från Jordbruksverket sträcker sig fram till juni 2016. Jämfört med 2013, när den senaste totalundersökningen gjordes, har antalet grisar minskat med tre procent och antalet nötkreatur med en halv procent.

Om man tittar längre tillbaka så visar rapporten att hälften av alla grisföretag försvunnit sedan 2007 och att antalet suggor och galtar länge haft en kraftigt nedåtgående trend.

Sedan 2014 har dock minskningen avtagit i styrka. Besättningsstorlekarna har ökat över tid och den finns en påtaglig koncentration av suggor till stora företag, mer än 80 procent av suggorna fanns på företag med besättningar större än 200 suggor.

Mjölkbönderna nästan halveras

Samtidigt som antalet nötkreatur har ökat något de sista åren så har mjölkproducenterna fortsatt blivit färre. Sedan 2007 har 45 procent av de svenska mjölkbönderna försvunnit.

Stefan Gård, ordförande i Sveriges Mjölkbönder, säger att många av de mjölkbönder som inte vill lägga ner har ställt om till köttproduktion.

– Jag har inga siffror, men det är ju det som den råa marknadsverkligheten säger; att det är bättre att lägga ner eller att ställa om till köttproduktion eller växtodling. Och jag vet att många har gjort det. Kostnadsläget är ju bättre för kött och där kan man också ha ett annat jobb vid sidan av. Han anser att det enda som kan hejda den negativa utvecklingen i branschen är att sänka de svenska produktionskostnaderna.

Två grupper av mjölkbönder

– Det finns två grupper av mjölkbönder i dag, de som är lokala och kan leverera till mindre mejerier där de får betalt för det jobb de utför. Och de som måste jobba på en världsmarknad. För att kunna möta konkurrensen där måste diesel- och energiskatterna ner till rätt nivå och beteslagen måste ändras. Vi får inte glömma nästa generation, de är nog inte är så intresserade av att jobba som vi har gjort. De kommer att ta andra jobb om de inte ser lönsamhet i mjölkbranschen.

Fakta mjölkföretag

Statistiken mellan 2007 och 2016 visar att antalet företag inom mjölkproduktion har sjunkit från 7100 till 3900, en minskning med 45 %. Den genomsnittliga besättningen har ökat från 52 till 85 mjölkkor under samma tidsperiod. Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskar också, dock inte i samma höga takt som antalet företag inom mjölkproduktion.

Fakta grisföretag

Antalet företag med suggor och galtar uppgick i juni 2016 till 800 stycken. År 2007 fanns det 1 400 företag med suggor och galtar vilket betyder att nästan hälften av företagen försvunnit. Även slaktgrisar och smågrisar har minskat stadigt sedan 2007.