facebooktwittermail d

Vårbruk med gamla maskiner och udda grödor

Värpinge

Utanför Lund bedrivs vårbruket med gamla maskiner och ovanliga grödor. Allt för att tillfredsställa slutkonsumenterna.