facebooktwittermail d

Håkan kör torken med precision

Håkan Heldesjö investerade inför årets skörd i Mundus system för att styra torkningen av silon. Nu kan den sätta igång mitt i natten och ibland bara gå några minuter. ”Inför investeringen såg jag framför allt mindre energiåtgång och mindre jobb. Men också ökad säkerhet och effektivitet.”

Håkan Heldesjö på gården Gärsta mellan Enköping och Västerås är glad över att få vara pionjär då systemet kom ut i år.

– Det bygger på att utnyttja de yttre förhållandena mot vattenhalten i spannmålen.

Utgångspunkten är en torksilo med omrörning som kan lagra 400 ton samt en torkpanna med oljebrännare. Det som installerades var ett antal sensorer i och kring silon, både i själva spannmålsbehållaren samt under golvet och högst upp i konen. Det finns också kännare för uteluften som mäter såväl temperatur som luftfuktighet.

Använder kalluft

Allt kopplas sedan samman i ett dataskåp med en pedagogiskt tydlig touchdisplay. Det är dock i själva mjukvaran, dataprogrammet, som hemligheten ligger och som kan sänka torkningskostnaden rejält.

All data som hela tiden tas in från uteluften och från spannmålen styr fläkten, torken och omröraren. Målet är att utnyttja kalluft så mycket som möjligt och att bara köra med tillsatsvärme i små korta doser för att hålla nere fuktigheten i luften som skickas in.

– Jag gör mina bevakningsbesök i torken men programmet känner av när det är dags för åtgärder. Brännaren går ibland 3 minuter, ibland bara 40 sekunder. På dagtid är det oftast bara kalluft, säger Håkan Heldesjö.

Nästa steg är att koppla bevakning och larm till mobilen.

När spannmålen har nått ned till önskad vattenhalt går programmet in i ett nytt läge som ser till att underhålla och övervaka spannmålen ända tills silon töms.

Installerat på tio gårdar

Det är Johan Grybäck på Mundus Maskin i Skåne som har utvecklat torkstyrningen, vilken går under namnet NMC, natural moist control.

Han började utveckla mjukvaran för fem år sedan och i år har systemet installerats på tio gårdar. Mundus är uppkopplat mot samtliga anläggningar för att kunna serva kunderna, men även för att utveckla systemet. Just nu testar de nya parametrar i sin egen anläggning som kan komma med så småningom, och då även till redan befintliga kunder.

– Systemet är optimerat för att köras i en torksilo men fungerar även i planlager, säger Johan Grybäck.

Han kallar det hela för superavancerad kalluftstorkning och i den mån någon värme tillsätts så är det inte för att höja temperaturen utan för att ”manipulera luften”.

– Vi har klarat att få ned energikostnaden med upp till 85 procent, men vi säger 30–85 procent beroende på förutsättningarna. Investeringen ska vara återbetald inom fem år, tidigare om det är en 1000-tonsanläggning.