facebooktwittermail

Hägn ska skydda tallodlingen mot vilt

Vedum

Till en kostnad av 120 000 kronor har ett hygge på sex hektar hägnats in i Vedum.

Här stod rötskadad gran. I vår ska tall planteras utom räckhåll för viltet.

Om några månader sätts 14 000 tallplantor i hägnet i Vedum. Jonas Larsson, Sydved, tror att investeringen kan ge en skälig ränta på sikt. Men det krävs att pengarna kan avvaras under lång tid.
Om några månader sätts 14 000 tallplantor i hägnet i Vedum. Jonas Larsson, Sydved, tror att investeringen kan ge en skälig ränta på sikt. Men det krävs att pengarna kan avvaras under lång tid. FOTO: EVA WESTIN

Rangeltorps egendom ligger utanför Vara. Till gården hör 130 hektar skog, mestadels gran. Skogen sköts av Sydved i samråd med ägaren, Mats Odarström, som bor i Skåne.