facebooktwittermail d

Gysinge Skog nytt skogsbolag

Kåpan Pensioner och 3:e AP-fonden startar ett nytt skogsbolag med marker från Bergvik. Under namnet Gysinge Skog ska de förvalta 60 000 hektar produktiv skogsmark.

Delningen av Bergvik har tidigare resulterat i FAM-ägda Kopparfors Skogar samt Länsförsäkringars Hällefors Tierps Skogar. Nu startar Kåpan Pensioner och 3:e AP-Fonden Gysinge Skog AB.
Delningen av Bergvik har tidigare resulterat i FAM-ägda Kopparfors Skogar samt Länsförsäkringars Hällefors Tierps Skogar. Nu startar Kåpan Pensioner och 3:e AP-Fonden Gysinge Skog AB. FOTO: STORA ENSO

Ytterligare en avknoppning från uppdelningen av Bergvik börjar ta form. Kåpan Pensioner och 3:e AP-Fonden, som vardera ägde 5 procent av Bergvik, drar tillsammans igång Gysinge Skog AB. VD blir Vegard Haanaes, som har en bakgrund med 19 år inom Stora Enso, senast som metodutvecklingsansvarig inom Stora Enso Skog.