facebooktwittermail

Gynna produktion – inte bara miljö

Tjugotalets jordbrukspolitik bör stötta innovation och utveckling i livsmedelskedjan.

Gul skördetröska på vetefält.
Höga veteskördar står inte i motsats till miljöhänsyn. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

När EUs jordbruksministrar i veckan kom överens om jordbrukspolitiken för de kommande sju åren börjar man kunna lita på att det faktiskt blir som förslaget ligger även om det inte är spikat och klart.

Uppgörelsen i EU lämnar mycket av detaljerna till de enskilda länderna att besluta om. Det finns alltså ett stort utrymme för tolkningar. Då finns risken att Sverige, som så ofta, springer i förväg och vill vara bäst i klassen. Det har vi inte råd med.

Tidsramen är knapp, ett förslag ska mejslas fram under året. Med den nuvarande regeringsröran är risken stor för förseningar och undermåligt förarbete. Den eftersträvade förenklingen vill vi se innan vi tror på den, och även denna gång kommer det säkert att fresta på Jordbruksverkets it-system när den nya politiken ska genomföras. Det kan man oroa sig för.

Det hot som tidigare fanns att det skulle införas ett tak för hur stora direktstöd som kunde ges blåste bort, det blev i stället en omfördelning av en del av stöden till mindre gårdar, det kan bli en rimlig kompromiss.

Mer oroande är de produktionsbegränsningar som de nya miljökraven kan innebära. 4 procent av arealen ska omfattas av miljöåtgärder, det är i sig en produktionsbegränsning.

Parallellt med Cap har kommissionen lanserat den gröna given, jord till bordstrategi och strategi för biologisk mångfald. Cap ska ta hänsyn till alla dessa, oklart vad det innebär i praktiken.

Hela samhället ställer om för att minska klimat- och miljöpåverkan, jordbruket kan inte smita undan. Men det är viktigt att den nya politiken inte blir produktionsdefensiv. Det behövs en produktionsoffensiv politik. Det har också politikerna lovat i livsmedelsstrategin.

När stålindustrin gör ett stort nummer av att de ska tillverka fossilfritt stål tänker de sig samma eller ökad produktion och till ett mycket högre pris. Det finns ingen anledning för livsmedelskedjan att tänka annorlunda.

Det innebär att det ska finnas utrymme för att odling och djuruppfödning kan utvecklas med moderna metoder. Minskat läckage, ja, minskad gödsling och lägre skördar, nej. Ja till utveckling av nya växtskyddsmedel och modern växtförädling, nej till begränsning av insatser och skördar för sakens skull.

Det blir ett grannlaga arbete att utforma den nya svenska modellen för jordbrukspolitiken och få den godkänd av EU-kommissionen. Landsbygdsminister Jennie Nilsson försäkrar att det inte spelar någon roll att vi just nu har en övergångsregering. Må så vara, men den kanske inte blir långlivad och ingen vet vad som kommer sedan.

Även i en ny regering måste det finnas en förståelse för att jordbruksföretagen arbetar långsiktigt och att politiken tar hänsyn till det. Regelverket ska också baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och inte politiska nycker.