facebooktwittermail d

Gustaf Ramel: "Vi bidrar till utvecklingen i landet"

På två år har familjen Ramel fått 1,3 miljoner kronor i EU-bidrag i Lettland, knappt hälften för röjning och plantering. "Vi bidrar till utvecklingen i landet. Vi skapar ett tjugotal arbetstillfällen per år i en avfolkningsbygd", säger Gustaf Ramel, på Hviderups Gods.