facebooktwittermail d

Guldläge att sälja raps

Marknadsläget just nu för raps signalerar att det är dags för att sälja - bättre än så här blir det sällan.

Vete


Vi har fått en rekyl uppåt och den är orsakad av "fyndköpare". Vem ville prissäkra skörden av kvarnvete till mindre än 200 euro per ton, när man kunnat få 240 euro per ton för bara en månad sedan?

Under veckan har det inte kommit några nyheter alls, egentligen. Faktorerna är kända - crop ratings i USA är usla, det är torrt i före detta Sovjet, men för blött och kallt för att så vårgrödorna än. Sådden ligger 2 veckor efter plan i Ryssland och Ukraina, precis som förra året. Det väntas översvämningar i norra USA och Kanada, i synnerhet.
Den här veckan valde man att återigen prata lite mer om detta. Men å andra sidan regnade det i Kinas norra slättland och arealen är densamma som förra året.

Den här veckan får man bättre betalt för sin skörd och fler kommer att vilja sälja terminer.

Maltkorn


Maltkornspriset för leverans efter nästa skörd, i november steg något, men har inte brutit ens den kortsiktiga nedåtgående trenden. Ur teknisk synvinkel är det rätt att premiera terminssäkring av maltkorn, och att prioritera detta framför terminssäkring av höstvete, till exempel.

Raps


Rapspriset har rekylerat upp till nacklinjen på den så kallade "head-and-shoulders" formation som vi har berättat om tidigare. Marknadsläget just nu, med ett pris till synes i smash-läge, är ett säljtillfälle.

Bättre än så här blir det sällan. Och - skulle det vara fel, dvs priset fortsätter upp, ligger stoppen på 450 euro per ton. Det är en maximal förlust på lite drygt 20 euro, men potentialen för vinst är en nedgång som är mycket större än så. Det är bra risk / reward på att sälja november 2011 nu.

Sojabönor


Sojabönorna rekylerad upp i veckan, liksom många jordbruksprodukter, men vi betraktar detta som ett säljtillfälle. Det kom nyheter om att Kina importerat sojaolja, och råoljan var stark i veckan, vilket gynnar sojabönorna via biodieselkopplingen.

Majs


Majsen rusade under veckan. Det sägs i marknaden att Kina importerat majs. Lagren av majs i Kina skrevs också ner i veckan som gick.

Spekulanterna har börjat ta hem vinster. Detta uppstår vartefter trenden försvagas. Spekulantkollektivet (hedgefonder och managed futures) använder oftast trendföljande teknisk analys för att ta positioner och detta är ett beprövat sätt att tjäna pengar i råvarumarknaden, om man är duktig. Ett exempel på en mycket framgångsrik sådan fond är den svenska LYNX-fonden.

Upptrenden för majs är inte bruten, men det "borde" bli en sväng nedåt i pris även för majs i veckan som kommer.

Gris


Grispriset har backat sedan januari på CME. Rekylen har känts av mer än för grödorna. Den kortsiktiga trenden är nedåtriktad, men den långsiktiga trenden är enligt den tekniska analysen, uppåtriktad.

I den rekyl som vi nu har mot den uppåtgående trenden bör man undvika att sälja - eller köpa BEAR GRIS. Istället bör man vänta ut ett lämpligt tillfälle att köpa BULL GRIS. Torbjörn Iwarson