facebooktwittermail d

Partierna ger besked – det här vill de göra för lantbruket

I den här temabilagan ger politikerna besked i de frågor som är viktigast för de flesta jord- och skogsbrukare – på kort sikt och inför framtiden.