facebooktwittermail d

Mångsidig dansk maskin kan bryta skorpa och luckra

Glemmingebro

I vår har många växtodlare tvingats så om bland annat sockerbetor på grund av skorpbildning.

Det kunde de kanske ha sluppit med en speciell dansk maskin som kommit till Sverige.