facebooktwittermail d

Gruvöns bruk kan bygga ut

Kommunstyrelsen i Grums har sagt ja till plan för en utbyggnad av Gruvöns bruk. Men något beslut från Billerud Korsnäs väntas inte förrän sent i år.

Nu kan Billerud Korsnäs investera i en ny kartongmaskin vid Gruvöns bruk i Grums. Beslut väntas senare i år.
Nu kan Billerud Korsnäs investera i en ny kartongmaskin vid Gruvöns bruk i Grums. Beslut väntas senare i år. FOTO: BILLERUD KORSNÄS

Det handlar om en planändring för att Gruvöns bruk ska kunna byggas ut med en ny kartongmaskin. Det handlar om en investering på flera miljarder. Maskinen, som beräknas bli bortåt 400 meter lång, ska ha en kapacitet på 500 000 ton kartong per år.

För att kunna göra investeringen har det krävs en detaljplaneändring. Det har nu godkänts av kommunstyrelsen i Grums.

Tar koncernstyrelsen beslutet att bygga så blir det den största satsningen i brukets historia.

– Det slutliga beslutet om att bygga en ny kartongmaskin tas av Billerud – Korsnäs styrelse i tidigast i slutet av året. Blir det ett positivt beslut så kan markarbetena komma igång nästa år och vi räknar med att från det beslutet är taget och tills allt är klart tar det cirka två år, säger Mia Sundvinsson, kommunikationsansvarig vid Gruvön, till Värmlands Folkblad.