facebooktwittermail

Grusade förhoppningar om Cap-överenskommelse

Planerna på att EU:s jordbruksministrar skulle ha enats om delar av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken i juni har gått om intet.

Jordbruksministrarna i Rådet är inte överens om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Jordbruksministrarna i Rådet är inte överens om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Sverige var ett av de länder som satte ner foten i samband med att EU:s jordbruksministrar träffades för ett informellt rådsmöte i ordförandelandet Rumänien i förra veckan. Ett tiotal medlemmar markerade att Rumäniens ambition att nå en överenskommelse om delar av reformpaketet vid nästa veckas jordbruksministerråd inte är genomförbar.