facebooktwittermail d

Groten gör comeback i Norrland

Den stora efterfrågan på bioenergi gör att skogsägare återigen kan sälja sina grot i norra Norrland.

– Vi kommer att börja jobba med det sortimentet igen, säger Patrik Jonsson, chef för skog & virke på Norra Skog.

Patrik Jonsson, chef för skog & virke på Norra Skog.
Patrik Jonsson, chef för skog & virke på Norra Skog. FOTO: VICTOR LUNDBERG

Fahlgrens Åkeri i Vindeln är en av få entreprenörer som jobbar med bioenergi från skogen i Norrland. Med sin specialbyggda grotbil lastas träddelarna i fält och körs in till terminal för flisning hos värmeverket. På så sett slipper man problem med snö på skogsbilvägarna och i flisningen.

För tio, femton år sedan fanns det en grotverksamhet även i norra Sverige. Men god tillgång på billigare biprodukter från sågverken gjorde att efterfrågan och priserna på skogsflis sjönk. Lönsamheten och det flesta entreprenörerna försvann. Men inte Fahlgrens.

– Det byggs mycket. Vägar och järnvägar, industrier, och vindkraftparker. Då måste riset och träddelarna rensat bort direkt. Därför har vi haft mycket körning även under de åren man inte tagit ut något från hyggena, säger Nils-Petter Fahlgren.