facebooktwittermail

Grönt ljus för gröna given

EU-parlamentet stöttar EU-kommissionens övergripande projekt för höjda miljö- och klimatambitioner i EU.

Fredrick Federley (C) gillar inte skrivningen om jordbrukets negativa effekt på den biologiska mångfalden i EU-parlamentets resolution.
Fredrick Federley (C) gillar inte skrivningen om jordbrukets negativa effekt på den biologiska mångfalden i EU-parlamentets resolution. FOTO: JUHA ROININEN / EUP-IMAGES

I en första officiell reaktion på den nya EU-kommissionens politiska flaggskepp bekräftar EU-parlamentet inriktningen mot ett koldioxidneutralt EU senast 2050. EU-parlamentet efterfrågar bland annat en granskning av den pågående reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, Cap, med hänsyn till hur den bidrar till EU:s föresatser vad det gäller klimat, miljö och biologisk mångfald.