facebooktwittermail d

Grönt ljus för elstöd - men med tak

Energimarknadsinspektionen ger grönt ljus för det elstödsförslag som Svenska kraftnät och regeringen lagt fram, men med ett tak för storförbrukare.

– Det här taket kommer att innebära förseningar för när vi kan betala ut stödet, säger Malin Stridh, avdelningschef för elmarknad på Svenska Kraftnät, till TT.