facebooktwittermail d

Riksdagen ger grönt ljus för ändringar i artskyddet

Nu har riksdagen beslutat att uppmana regeringen att minska vargstammen och ändra i artskyddet. 

Ansvaret att utreda alla vilda fåglar och fridlysta arter ska inte längre ligga på skogsägaren.