facebooktwittermail d

”Grönas förslag i EU hotar svenskt jordbruk”

I en tid av livsmedelskris med stigande livsmedelspriser är det sista vi behöver förslag som hotar Europas jordbruk. Det vore välkommet om svenska Miljöpartiet kunde tänka sig att prata sina kollegor till rätta, skriver Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M) i en debattartikel.

Jordbruket måste kunna förvänta sig att politiker tar hänsyn till verkligheten och det faktum att växtskyddsmedel för många är avgörande i deras verksamhet, skriver Jessica Polfjärd (M). FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Ett nytt förslag från den gröna gruppen i Europaparlamentet, med åtgärder för att minska användningen av växtskyddsmedel, hotar svenskt jordbruk. Om EU-kommissionens ursprungliga förslag redan var dåligt så är den gröna gruppens förslag ännu värre. Det vore välkommet om svenska Miljöpartiet kunde tänka sig att prata sina kollegor till rätta, dessvärre finns det inget som tyder på att de kommer att göra det. 

Förra året presenterade EU-kommissionen ett lagförslag som strävar efter så kallad hållbar användning av växtskyddsmedel. Det är förvisso en bra ambition men det hade varit önskvärt om de tittat mer på Sverige och våra jordbrukare.

Här har vi i årtionden arbetat långsiktigt och målmedvetet för att använda växtskydd hållbart och säkert. Dessvärre verkar många i Bryssel göra tvärt om. Det blir inte minst tydligt nu när Gröna gruppen, som är huvudansvariga för lagstiftningen, lagt fram sitt förslag på hur lagstiftningen ska se ut.

Det blir allt tydligare att många politiker missförstår jordbrukets situation i Europa. De Gröna driver en linje om att mer eller mindre allt växtskyddsmedel ska bort. Det är en ambition som bygger på fantasier. Jordbruket måste kunna förvänta sig att politiker tar hänsyn till verkligheten och det faktum att växtskyddsmedel för många är avgörande i deras verksamhet. 

Kraven på att minska användningen av växtskyddsmedel föreslås bli ännu hårdare än EU-kommissionens förslag. Från en redan orealistisk 50-procentig minskning, utan någon hänsyn till tidigare gjorda insatser för att minska användandet, ökar det till att användningen ”åtminstone” minskas med 50 procent. För vissa växtskydd ska minskningen till och med bli 80 procent.

I förslaget ändras även perioden som används som referens när minskningen ska mätas. Genom att flytta fram referensperioden kommer kraven bli ännu högre för länder då en 14-procentig minskning under de senaste åren ignoreras. Genom denna ändring blir det helt uppenbart att de Grönas linje bygger på ideologi snarare än verkligheten.

Förslaget kommer onekligen att leda till ökade kostnader för jordbruket oavsett om vi tittar på EU-kommissionens eller de Grönas förslag. I stället för regelförenklingar eller minskade kostnader på andra områden föreslår de gröna, på klassiskt vänstermanér, att det hela ska finansieras med nya skatter på växtskyddsmedel. Det är hyckleri att samtidigt prata om att stärka EU:s livsmedelsproduktion.

Det Europa och våra jordbrukare snarare behöver är riktade insatser till de länder där användningen av växtskyddsmedel är hög och regelverken bristfälliga. Svenska jordbrukare har redan gjort väldigt mycket under de senaste decennierna för att minska användningen. Det är på tiden att de gröna politikerna fokuserar på rätt saker och prioriterar reformer som faktiskt gör nytta.

Trubbiga siffermål hjälper ingen. Det vi bör fokusera på är snarare hur vi effektivast och säkrast kan använda växtskyddsmedel. Inte minst spelar precisionsjordbruk och tekniska lösningar en viktig roll. Ny växtförädlingsteknik kan göra grödor mer motståndskraftiga och ge alternativ till växtskyddsmedel.

Förslaget som nu ligger på bordet visar med all önskvärd tydlighet hur den gröna gruppen struntar i svenska och europeiska jordbrukare. I en tid av livsmedelskris med stigande livsmedelspriser är det sista vi behöver förslag som hotar Europas jordbruk.

Svenska och europeiska jordbrukare förtjänar politiker som tar dessa frågor på allvar. Miljöpartiet och deras gelikar har gång efter annan valt att göra motsatsen.