facebooktwittermail

Grön rehabilitering ska kvalitetssäkras

Patrik Grahn på SLU, Alnarp, ska ta fram en certifieringsmodell för rehabföretag på landsbygden.

Det finns flera svenska företag i dag som har startat rehabverksamhet, men kvalitén och kunskapen kan skilja stort.

För kunder som kommuner och landsting kan det vara besvärligt, liksom för de som vill ge sig in i branschen. För att komma till rätta med det ska en certifieringsmodell tas fram.

Modellen ska innehålla kunskapskrav, krav på gårdar, säkerhet, försäkringar och tillgänglighet.

Patrik Grahn får närmare 900 000 kronor från Stiftelsen Lantbruksforskning till projektet.ATL.nu