facebooktwittermail

Grön omställning minskar efterfrågan på dansk flis

Intäkter blir till utgifter och koldioxidupptaget minskar i danska skogar. Det fruktar danska skogsägare blir en effekt av landets gröna omställning.

Utan avsättning för flisen riskerar tidiga gallringar i lövskog att bli olönsamma, fruktar danska skogsägare.
Utan avsättning för flisen riskerar tidiga gallringar i lövskog att bli olönsamma, fruktar danska skogsägare. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Danska kraftvärmeverk använder varje år cirka 2 miljoner ton inhemsk träflis. Flisen kommer bland annat från gallring av lövskog och används främst av mindre verk, medan de större i huvudsak importerar sitt biobränsle. Men nu krymper marknaden för inhemsk flis sedan den danska regeringen som en del av landets gröna omställning kräver att kraftvärmeverken i högre utsträckning ska använda solkraft och värmepumpar. Det skriver danska Børsen.