facebooktwittermail d

Grön omställning kräver folkligt stöd

Vindkraft är en viktig pusselbit i omställningen till förnybar energi men den är även en energiform med stor åverkan på den närmaste omgivningen, skriver ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.