facebooktwittermail

Grön omställning kräver folkligt stöd

Vindkraft är en viktig pusselbit i omställningen till förnybar energi men den är även en energiform med stor åverkan på den närmaste omgivningen, skriver ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Regeringen utreder möjligheten att avskaffa det kommunala vetot mot vindkraftsbyggen. Det är en riskabel väg att gå som kan minska stödet för energiomställningen.