facebooktwittermail d

Grismat nyttig för människor

Samma restprodukter som i dag blir foder till grisar och kor kan bli hälsomat för människor.

Av vete gör man stärkelse, gluten och etanol. Kvar blir en fiberrik biprodukt som idag används som gris- och nötfoder.

Nu har forskaren Lina Haskå vid Lunds tekniska högskola disputerat på en avhandling där hon visar att biprodukten, som kallas drank, är en outnyttjad potential även för människor. Kostfibrerna innehåller rikligt med fruktan och arabinoxylan, två ämnen som anses vara nyttiga för människan eftersom de gynnar tillväxten av de hälsosamma bifidobakterierna samt ger upphov till nyttiga nedbrytningsprodukter i tarmen.

- Jag har funnit att dranken ökar mängden nyttiga bakterier av sorten bifidobakterier i tarmen. Det innebär att dranken skulle kunna vara bra för människor med olika tarmsjukdomar, säger Lina Haskå vid Lunds tekniska högskola till Skånska dagbladet.ATL.nu