facebooktwittermail d

Grislukt inget skäl att neka till bygglov

Risk för grislukt är inget skäl att neka till bygglov. Det har länsstyrelsen på Gotland slagit fast, sedan en person från Stockholmstrakten nekats att bygga ett hus i Burs.

Byggnadsnämnden ansåg att ett bostadshus på platsen var olämpligt med tanke på det svinstall som finns i närheten, rapporterar Sveriges Radio Gotland.

Sedan husbyggaren överklagat har länsstyrelsen kommit fram till att det ena inte behöver utesluta det andra.

Länsstyrelsen tror inte heller att risken för lukt är så stor, med tanke på att det oftast blåser från sydväst. Svinstallet ligger nordost om det planerade huset.ATL.nu