facebooktwittermail

Grisbönder tvingas avveckla

Grisböndernas usla ekonomi ökar risken för stora kreditförluster i foderföretagen. De värst drabbade uppfödarna tvingas avveckla. - Det är ett tiotal större grisproducenter som vi sätter en kreditspärr på nu och som kommer att tvingas avveckla, säger KLF:s vd Christer Nilsson.

Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF, har tänjt krediterna till bristningsgränsen. Jämfört med för ett år sedan har krediterna fördubblats.

För att inte drabbas av kreditförluster på 5-10 miljoner kronor i år drar KLF nu i nödbromsen.

Höjd betalning


KLF:s vd Christer Nilsson menar att den enda lösningen är att slakterierna snabbt höjer betalningen till bönderna. Noteringen måste upp ett par kronor, lika mycket som den rasade i samband med den tyska dioxinskandalen.

- Händer inget mycket snart så måste vi stoppa foderleveranserna till många grisuppfödare. Vi är på gång att stänga krediterna nu för ett antal uppfödare och det är stora volymer det handlar om, 40 000 - 50 000 grisar på kort tid, säger han och fortsätter:

- En del slutar självmant medan andra vill fortsätta, men de kommer inte att kunna fortsätta för vi kan inte hålla på och bara öka krediterna hela tiden.

Tvångsavveckling


Ett antal framtvingade avvecklingar av stora besättningar står för dörren, enligt Christer Nilsson. Sådana avvecklingar kommer att leda till kreditförluster för foderföretagen.

- Det är ett tiotal större grisproducenter som vi sätter en kreditspärr på nu och som kommer att tvingas avveckla. Blir det riktigt illa så kan kreditförlusterna springa i väg till en 5-10 miljoner kronor för ett företag som vårt, men vi försöker hejda det.

Christer Nilsson bedömer läget som mycket allvarligt för cirka tio procent av KLF:s grisfoderkunder i Skåne och västra Blekinge.

Han är noga med att poängtera att avvecklingarna som kommer görs i samförstånd med bonden och med bondens bästa för ögonen och självklart har djuren foder hela tiden.

Företrädare för såväl Lantmännen som Svenska Foder håller med Christer Nilsson om allvaret i situationen. Slakterierna måste höja noteringen och det snabbt.

Kredittiderna längre


Margareta Helander, foderchef på Lantmännen, ser tydligt att längre kredittider utnyttjas allt flitigare av foderkunderna. Med det följer att krediterna växer.

- Vi har en finansieringsmodell med utökade krediter och det börjar skrika i systemet om man säger så. Det märks att det blir allt svårare för kunderna att klara sin likviditet.

Många betalar kontant


Carsten Klausen, vd för Svenska Foder, räknar inte med några kreditförluster på grund av griskrisen. En tydlig skillnad jämfört med tidigare är att allt fler kunder betalar kontant för foder eftersom de nått kredittaket.

I vissa fall rekommenderar Svenska Foder kunder att avveckla.

- Ingen får köpa för mycket på kredit, det hjälper inte någon. Det är banken som ska finansiera bonden, inte foderföretaget. Jan Olsson