facebooktwittermail d

Grisbönder startar gemensamt inköpsbolag

Cirka 200 större grisproducenter står bakom ett nytt handels- och inköpsbolag som ska förse den danska grisnäringen med billigare råvaror.

Bönderna står bakom 15 procent av landets samlade grisproduktion och har tillsammans ett årligt inköpsbehov på drygt en miljard danska kronor.

Det handlar bland annat om inköp av soja direkt från Sydamerika, skriver tidningen Effektivt Landbrug.

BNP Supply drivs och ägs gemensamt av de tre danska företagen B2B Bonus amba, Agro Nord Amba och Agro Partnere AS.

- Det nya bolaget kommer att kunna köpa in större kvantiteter än de tre företagen var för sig, säger BNP Supplys ordförande Jørgen H Rasmussen från Haderslev till tidningen.ATL.nu