facebooktwittermail d

Grisbönder pressas av höga kostnader – vill att handeln tar ansvar

Pengarna sinar i svensk grisproduktion trots ett historiskt högt avräkningspris. Kostnadsökningarna pressar näringen. I ett öppet brev till handeln efterlyser Sveriges grisföretagare ett gemensamt ansvar för produktionen.