facebooktwittermail

Gris kan ha skållats levande

En gris kan ha skållats levande på ett slakteri i Halland. Livsmedelsverket ser mycket allvarligt på händelsen och har anmält den till åtal.

Det var i samband med en rutinkontroll som Livsmedelsverket hittade en gris som inte hade avblodats och därmed kan ha skållats levande.

Slakt av djur i Sverige inleds med att djuret bedövas. Avlivning sker därefter genom att djuret töms på blod.

- Om djuret inte töms på blod finns risk för att djuret vaknar upp från medvetslöshet och återfår känseln. Ett levande djur som har känseln kvar skulle bli utsatt för stort lidande i den efterföljande skållningen, skriver Livsemdelsverket i ett pressmeddelande.

Det blir nu åklagarklagarkammaren i Halmstad som får ta ställning till om brott har begåtts.ATL.nu