facebooktwittermail d

Aktivister stoppade Sveaskogs avverkning

Miljöorganisationen Greenpeace har stoppat Sveaskogs avverkning i Muonio sameby, Pajala kommun. 

Entreprenören stoppade arbetet och lämnade platsen när aktivisterna kom.

– Han har agerat helt efter de instruktioner vi har, säger Ulf Nilsson, Sveaskog. 

Greenpeace-aktivist i grön keps och gul väst hänger upp skylt på träd om stoppad avverkning i Muonio sameby, Pajala kommun.
Bilden kommer från miljöorganisationen Greenpeace egen dokumentation av aktionen i Muonio sameby, Pajala kommun, där Sveaskogs avverkning stoppats. FOTO: JASON WHITE / GREENPEACE

Greenpeace har befunnit sig i Muonio sameby sedan förra helgen i syfte att förhindra avverkningar i området. När de under söndagen fick kännedom om en pågående avverkning på Sveaskogs marker tog sig en handfull demonstranter till platsen varpå entreprenören tvingades avbryta sitt arbete. 

– Som jag förstår det var det inga konstigheter utan de kom lugnt in på området, så det var ingen aggressivitet eller sådana saker. Men bara någon kommer i närheten av skogsmaskiner så blir det ju stopp, säkerheten går först, säger Ulf Nilsson, resultatområdeschef på Sveaskog och fortsätter:

– Entreprenören har agerat helt efter de instruktioner vi har. Han har inte tagit några diskussioner utan avbrutit arbetet och farit hem.

När och om avverkningen kan återupptas är oklart. Enligt Sveaskog har man lämnat in en polisanmälan gentemot demonstranterna och polis besökte platsen i söndags och under tisdagen. Några avhysningsförsök ska inte ha gjorts och situationen ska ha varit lugn.  

– Vi följer Sveaskogs och polisens agerande men vår intention är att vara kvar och hindra den här avverkningen, säger Karolina Carlsson från Greenpeace som befinner sig på platsen. 

För Sveaskog och entreprenören innebär det nedlagda arbetet stora kostnader. Den påbörjade avverkningen är på cirka 30 hektar varav ungefär hälften hade hunnit avverkas, enligt Ulf Nilsson på Sveaskog. 

– Det blir naturligtvis kostnader både för oss och för entreprenören. I slutändan handlar det också om slutrelevansen till våra kunder. Vi är precis i det läget med uppstart och vi har inte jättemycket virke på lager. Så det värsta är ju också om vi inte kan hålla våra kunder med de leveranser vi har lovat, säger han. 

Konflikten

Miljöorganisationen Greenpeace har varit engagerade i konflikten mellan Muonio sameby och Sveaskog sedan i våras.

Konflikten handlar om vilken form av samråd samebyn ska ha med Sveaskog. Tidigare har man haft samråd enligt principen samplanering men efter att certifieringsorganisationen FSC uppdaterat sina riktlinjer förra året är det samråd enligt formen samverkan som är aktuell för Muonio sameby. 

Greenpeace och Muonio sameby kräver att ingen skog avverkas i området innan samråd enligt formen samplanering återinförs. 

Vilken form av samråd som ska hållas beror på vilken kategori av sameby det handlar om. Samråd enligt formen samplanering sker med skogs- och fjällsamebyar medan samverkan hålls med koncessionssamebyar. Muonio sameby är en koncessionssameby, för koncessionssamebyar är det Länsstyrelsen som ger tidsbegränsade tillstånd för renskötseln. Muonio sameby vill dock istället klassas som en skogssameby. 

Samråd med samplaneringsprocess innebär att den aktuella skogbruksåtgärden i området planeras tillsammans, till exemplen under besök i fält. Samverkan innebär inte samma detaljerade samplaneringsprocess.  

Enligt Sveaskog har den aktuella avverkningen varit på samråd i oktober 2020, men responsen från Muonio sameby ska ha uteblivit.