facebooktwittermail d

Grävkaos när Fortifikationsverket drog fiber

Lantbrukaren Ola Secher rasar mot Fortifikationsverket, sedan en kanalisering under hällande regn orsakat stora skador på hans mark.
– De far fram likt bulldozers, säger han.

Ola Secher vid vattenfyllt schakt
Ola Secher har fått stora körskador på sin mark efter Fortifikationsverkets kanalisation. FOTO: PRIVAT

Ola Secher och hans bror Lennart Sechers spannmålsodlingar gränsar till det militära flygfältet Malmen utanför Linköping. Sedan i höstas låter Fortifikationsverket gräva ett fyra kilometer långt schakt, en meter brett och en meter djupt, över hans mark.