facebooktwittermail

Gratisrådgivning anmäld till Konkurrensverket

Länsstyrelsens gratisrådgivning anmäld till Konkurrensverket. Den kostnadsfria rådgivningen snedvrider konkurrensen och hotar jobben. Det hävdar Hushållningssällskapet i Väst, som har anmält länsstyrelsen i Västra Götaland till Konkurrensverket.

Nyligen arrangerade länsstyrelsen i Västra Götaland en dag om nötköttsproduktion, där frågor om bättre tillväxt, slaktplanering och att bygga nytt för ungnöt togs upp. Deltagarna betalade bara för förtäringen, annars var kursen gratis.

– Var går gränsen mellan det som externa rådgivningsföretag bedriver och det som länsstyrelsen bedriver och finansierar med skattemedel? frågar sig Monica Andersson Skall, vd på Hushållningssällskapet i Väst.

"Lite märkligt"

Hushållningssällskapet har även fått indikationer på att länsstyrelsen erbjuder tjänster motsvarande deras HIR-rådgivning gratis.

– Men produktionsrådgivning är inte en del av landsbygdsprogrammet, vilket gör det lite märkligt, säger Martin Niklasson, avdelningschef för lantbruk på Hushållningssällskapet i Väst.

En kartläggning

Förra året gjorde Hushållningssällskapet en kartläggning av olika länsstyrelsers verksamheter genom att granska deras hemsidor.

Den visade att vissa länsstyrelser helt fokuserar på arbetet med kontroller, tillsyn och samordning medan andra ägnar sig åt rådgivning i varierande grad.

Enligt anmälan har konkurrensen från länsstyrelsen i Västra Götaland - i kombination med ett försenat landsbygdsprogram lett till att Hushållningssällskapet i Väst tvingats göra sig av med 2,5 tjänster.

Håller inte med

Mirja Hjers, tillförordnad avdelningschef för landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen i västra Götaland, säger till ATL att man upphandlar en stor del av rådgivningen.

Hon håller inte med om att länsstyrelsens verksamhet konkurrerar med rådgivningsorganisationerna.

– Men eftersom vi har de här olika bilderna av situationen är det bra om en extern part gör en oberoende prövning i frågan, säger hon.

Konkurrensverket har ännu inte tagit ställning till hur man ska gå vidare med anmälan.