facebooktwittermail d

Gräsgröna grisar på Ramstad gård

VÄRMLANDSNÄS

På Värmlandsnäs utanför Säffle driver Karl Petter Bergvall slaktgrisuppfödning, spannmålsodling, skogsbruk och uthyrning av fastigheter. Nu planerar han och sambon Jonna Larsson att utöka med en större fårbesättning.