facebooktwittermail d

Unikt gränsprojekt styr upp digitala fastighetskartor

Orsa

Mellan 2017 och 2022 pågår ett projekt i Orsa kommun där ett nytt arbetssätt testas för att se till att kartor och gränser i terrängen stämmer överens. Projektet omfattar nästan hela Orsa kommun och går i mål i slutet av 2021.