facebooktwittermail

Unikt gränsprojekt styr upp digitala fastighetskartor

Orsa

Mellan 2017 och 2022 pågår ett projekt i Orsa kommun där ett nytt arbetssätt testas för att se till att kartor och gränser i terrängen stämmer överens. Projektet omfattar nästan hela Orsa kommun och går i mål i slutet av 2021.

Staffan Larsson, Skogsstyrelsen och Marcus Larsson som delar sin tid som projektledare för Orsa Besparingsskog och Skogsstyrelsen.
Staffan Larsson, Skogsstyrelsen och Marcus Larsson som delar sin tid som projektledare för Orsa Besparingsskog och Skogsstyrelsen. FOTO: MARI NÄLSÉN

Att kartor i moderna hjälpmedel såsom GPS och i databaser inte stämmer överens med verkliga gränser i skogen är inget nytt, det ser likadant ut i hela landet.