facebooktwittermail d

Gränsprojektet i Orsa överträffade alla mål

Målet med gränsprojektet var att leta rätt på gränser för 40 000 hektar – men resultatet blev mer än det dubbla.

– Det har gått riktigt bra. Vi har gått igenom hela 93 000 hektar, säger projektledaren Marcus Larsson på Orsa Besparingsskog.

Marcus Larsson står i skogen vid en av gränsmarkeringarna.
Projektledare Marcus Larsson är nöjd med projektet och hoppas att många vill ta efter. FOTO: MARI NÄLSÉN

Lagom till årsskiftet avslutas gränsprojektet i Orsa som fokuserat på att få kartor och faktiska gränspunkter i terrängen att stämma överens. Projektledare och initiativtagare Marcus Larsson  på Orsa Besparingsskog är nöjd med utfallet.