facebooktwittermail d

Gransköldlusen upptäckt i Småland

Gransköldlusen har nu också hittats i Småland. Förhoppningsvis är det en snällare variant av lusen. Efter ATL:s reportage om gransköldlusens härjningar i Skåne har en skogsägare i Målillatrakten i Småland kontaktat Skogsstyrelsen om misstänkta angrepp.

- Han hade läst i ATL och kände igen symptomen. Jag har inte varit där och tittat själv, men Lennart Weidinger på Skogsstyrelsens Kalmardistrikt har varit där och samlat in material. Det ska nu gå vidare till några sköldlusexperter som ska göra en artbestämning, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

I Småland


Det rör sig om ett förhållandevis litet skogsområde på ett hektar, mitt inne i Småland, så frågan är var de kommer ifrån.

- Det finns förekomst av gransköldlus i Lettland och Litauen också. Jag skulle tro att det snarare är en etablering därifrån, än att de har spridit sig från Skåne. Däremot vet vi inte om det är ungersk gransköldlus eller stor gransköldlus.

Vilken gransköldlus finns i Baltikum?


- I Lettland och Litauen, där det är undersökt, är det stor gransköldlus. Men jag skulle inte hålla för otroligt att också den ungerska finns där, men det är inte bekräftat. Experterna jobbar med det och försöker artbestämma angriparna, säger Gunnar Isacsson.

Skadar den stora sköldlusen granen på ett annat sätt?


- De betraktas inte som lika allvarliga. De sitter i kvistarnas förgreningsställen, där skotten grenar ut sig. Men den ungerska sitter fördelade över hela kvisten och även på äldre partier på grenen, så de kan vara väldigt många fler på samma gren. Och var och en suger lika stor mängd sav. Ju fler de blir desto större blir stressen för granen. Och stressade granar riskerar att bli angripna av andra organismer som svamp och, framför allt, granbarkborre.

Vilken gransköldlus tror ni att det rör sig om i Målilla?


- Preliminärt tyder det på att det är den stora gransköldlusen eftersom de i huvudsak satt i grenarnas förgreningsställen.

Finns det något bekämpningsmedel mot gransköldlöss?


- Det finns inga tillåtna bekämpningsmedel att använda på äldre träd i skog. Och det är väl tur det eftersom det finns väldigt många andra arter som skulle drabbas i så fall.

Hur får vi stopp på angreppen?


- Det är naturliga fiender som gäller och att man tar ut skadade träd. Om inte förr så när granarna får barkborrar i sig.

Vilka är lusens naturliga fiender?


- Det finns en stor grupp av parasitsteklar som lever i dem och så finns det en Plattnosbagge som äter dem. Och de finns i den svenska faunan. Vi har sett mycket spår av dem i Skåne. Härje Rolfsson