facebooktwittermail

"Gränsen luckras upp"

"Gränsen mellan enskilt och bolagsägande luckras upp". Det säger lokale skogsägaren Martin Sundström om Gustaf Douglas stora skogsköp.

Bjärkefalls markägargrupp är en av de lokala intressenterna till Bjärkefall. Gruppen består av fyra grannar med angränsande mark. De vill köpa Bjärkefall med stöd av jordförvärvslagen till samma pris som Gustaf Douglas och dela upp den för att utöka sina befintliga verksamheter inom skogs- och jordbruk.