facebooktwittermail

Grannar vill stoppa stordrift av mjölkkor

Utökningen av antalet mjölkkor och andra nötkreatur på ett lantbruk i Glanshammar öster om Örebro vållar protester.

Flera grannar och andra närboende kräver nu att miljödomstolen upphäver länsstyrelsens godkännande av verksamheten.

De klagande kritiserar bland annat oklarheter kring hur många djur det rör sig om. De befarar att verksamheten kan svälla från 50 till över 700 djur.

Enligt överklagandet kan utökningen av verksamheten dessutom medföra transporter av tusentals ton gödsel genom samhället.

"Synnerligen anmärkningsvärt"


Länsstyrelsen i Örebro län har tidigare slagit fast att verksamheten ska bedrivas på en etablerad jordbruksfastighet med djurhållning och att inget talar för att den kommer att orsaka mer problem än vad som är brukligt. Men de håller de 14 klagande inte med om.

- Vi finner det synnerligen anmärkningsvärt att man trots påpekanden inte gjort tydligt hur många djur som beslutet avser, skriver de.ATL.nu