facebooktwittermail

Granens överlägsenhet ifrågasätts

Att gran producerar bättre än tall på mellanmarker är en utbredd uppfattning. Men i ett av de få jämförande försök som finns är det i stället tvärt om.

På försöksytorna med hälften var av tall och gran har tallen tagit över och utvecklats som att granarna inte fanns överhuvudtaget. Oscar Nilsson menar att det kan finnas anledning att ifrågasätta granens överlägsna produktionsförmåga.
På försöksytorna med hälften var av tall och gran har tallen tagit över och utvecklats som att granarna inte fanns överhuvudtaget. Oscar Nilsson menar att det kan finnas anledning att ifrågasätta granens överlägsna produktionsförmåga. FOTO: PÄR FORNLING/OSCAR NILSSON

I en ny doktorsavhandling från SLU har Oscar Nilsson jämfört etablering och tillväxt för tall och gran. Bland annat har han utvärderat ett nästan 60-årigt försök i Främlingshem, strax utanför Gävle, som ställer vedertagna uppfattningar på ända.