facebooktwittermail d

Dubbel tillväxt på gran

Granen kan växa dubbelt så fort med gödsling. Nu börjar hårda fakta trilla in från försöken med gödslad granungskog. Allra störst betydelse kan det få i norra Sverige.