facebooktwittermail

Dubbel tillväxt på gran

Granen kan växa dubbelt så fort med gödsling. Nu börjar hårda fakta trilla in från försöken med gödslad granungskog. Allra störst betydelse kan det få i norra Sverige.

Trots att granen växer nästan dubbelt så fort kan det ändå bli bra sågtimmer av träden. Arkivbild.
Trots att granen växer nästan dubbelt så fort kan det ändå bli bra sågtimmer av träden. Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Det forskas intensivt på hur man kan öka tillväxten i skogen. Den ska räcka till mycket och bli till bland annat sågvirke, pappersmassa, energi, fordonsbränsle, kemikalier och kläder. Ett sätt att rejält öka mängden tillgänglig fiberråvara är att gödsla den unga granskogen. De försöken har pågått i snart 20 år och nu börjar forskarna få in tillväxtresultaten. Totalt sett visar forskningen att gödslad ungskog växer nästan dubbelt så bra jämfört med ogödslad skog och träden kan vara avverkningsklara redan efter 30 till 40 år.