facebooktwittermail d

Fångster av granbarkborrar minskar kraftigt

Under den gånga veckan så har fångsterna av granbarkborrar minskat kraftigt i landet. Däremot har rapporter om angrepp från i våras och försommaren börjat komma in, detta för att de attackerna har blivit lättare att upptäcka på avstånd.