facebooktwittermail d

Färre fångster av granbarkborre

Men rapporter om angripen skog fortsätter öka.