facebooktwittermail

Färre fångster av granbarkborre

Men rapporter om angripen skog fortsätter öka.

Granbarkborre på vindfälle.
Antalet fångster fortsätter minska, från tidigare maxantal i sommar på flera tusen i samma fälla till tiotal, hundratal som mest. FOTO: DAVID LARSSON

Under vecka 32 gjordes färre fångster av granbarkborrar i Skogsstyrelsens fällor men rapporterna om ståndskogsangrepp fortsätter att öka. Skogsstyrelsen varnar för att en ny generation barkborrar nu börjat svärma, efter stora fynd av nykläckta barborrar under vecka 28 och 29. 

”Även om antalet fångade barkborrar inte är lika stor som på våren vet vi av erfarenhet att sensommarsvärmningar kan ge stora skador”‚ skriver Skogsstyrelsen. 

Myndigheten uppmanar att leta noga efter nya angrepp kring döda eller döende granar, samt upparbeta vindfällen och leta tecken på angrepp på stående skog.