facebooktwittermail d

Varmare väder gör barkborrarna på bettet

Stigande temperaturer har åter ökat granbarkborrarnas aktivitet, och enligt Skogsstyrelsen är huvudsvärmningen nu i gång.

Granbarkborrens svärmning är nu i gång, och ett tidigt tecken på nya angrepp är brunt borrmjöl vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv.
Granbarkborrens svärmning är nu i gång, och ett tidigt tecken på nya angrepp är brunt borrmjöl vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv. FOTO: SKOGSSTYRELSEN/MATS CARL N/JAN TORSTENSSON

Stigande temperaturer gjorde att fångsterna av granbarkborre åter ökade i skogsbrukets och Skogsstyrelsens övervakningsfällor under förra veckan.

Svärmningen är just nu som intensivast i Götaland och Svealand med toppnoteringar i Uppsala, Örebro och Värmlands län. Men även längre norrut som i Gävleborgs och Jämtlands län har svärmningsaktivitet noterats.

Kontrollera skogen

Skogsstyrelsen och skogsbruket uppmanar därför alla skogsägare som har granskog i dessa områden att kontrollera sin skog minst var fjärde vecka för att upptäcka nya angrepp.

”På med stövlarna och ge dig ut i skogen. Håll extra uppsikt vid hyggeskanter och där du eventuellt haft angrepp tidigare, där är risken som störst att du får nya skador. Ju tidigare du upptäcker de nya angreppen desto effektivare blir bekämpningen och desto mer av virkesvärdet kan du rädda”, säger Magnus Sääf, skogsförvaltare på Mellanskog, i ett pressmeddelande.

”På med stövlarna och ge dig ut i skogen. Håll extra uppsikt vid hyggeskanter och där du eventuellt haft angrepp tidigare”, uppmanar Magnus Sääf.
”På med stövlarna och ge dig ut i skogen. Håll extra uppsikt vid hyggeskanter och där du eventuellt haft angrepp tidigare”, uppmanar Magnus Sääf. FOTO: MELLANSKOG

Orter med flest fångade granbarkborrar vecka 21:

Vretstorp, Örebro: 11 900

Sunne, Värmland: 10 000

Tierp, Uppsala: 9 600

Rimforsa, Östergötland: 8 900

Åtvidaberg, Östergötland: 8 733

Tärnsjö, Uppsala: 8 400

Nora, Örebro: 6 500

Åmål, Västra Götaland: 5 930

Årsunda, Gävleborg: 5 200

Hedemora, Dalarna: 5 100