facebooktwittermail d

Granbarkborren hotar bombmurklan

Granbarkborrens framfart i skogen hotar den fridlysta bombmurklan. Det visar en ny studie som Länsstyrelsen i Södermanland genomfört.

Bombmurklan är fridlyst i Sverige och ses även som en hotad art internationellt.
Bombmurklan är fridlyst i Sverige och ses även som en hotad art internationellt. FOTO: MOSTPHOTOS

Granbarkborren angriper främst äldre granskog. Men i den miljön trivs också den fridlysta bombmurklan. Många av de rapporterade fynden av bombmurkla finns i Södermanland och Uppland, och därför har länsstyrelsen i Södermanland undersökt hur bombmurklan och andra marksvampar påverkas av angreppen av granbarkborre.

”Inte en levande bombmurkla hittades på tidigare topplokaler för bombmurklor. Allt tyder på att bombmurklan livnär sig på granarnas mykorrhiza. Därför försvinner de helt när granarna dör”, säger Stefan Silfverblad, projektledare för åtgärdsprogram för hotade arter i Södermanland, i ett pressmeddelande.

Eftersom det finns en stor grupp svampar som samarbetar med träd på det här sättet är det troligt att problemet är omfattande, även i skyddade områden, och att bygga upp en mer komplett artmångfald av marksvampar igen kan ta fler hundra år, enligt länsstyrelsen.

”Vårt hopp är att bombmurklan trots allt ska kunna överleva i skogar som undgått angrepp eller på yngre träd som inte angrips lika lätt av granbarkborrarna”, säger Stefan Silfverblad.

När de äldre granarna stryker med efter angrepp av granbarkborre försvinner också den fridlysta bombmurklan.
När de äldre granarna stryker med efter angrepp av granbarkborre försvinner också den fridlysta bombmurklan. FOTO: ULF ARONSSON