facebooktwittermail d

Granbarkborren skogsbrukets viktigaste fråga

Nydala

10 miljoner kubikmeter granskog har skadats av granbarkborrar i Sverige på två år. Det här är skogens största utmaning, är det eniga budskapet från forskare, myndighet och föreningar.