facebooktwittermail

Granbarkborren skogsbrukets viktigaste fråga

Nydala

10 miljoner kubikmeter granskog har skadats av granbarkborrar i Sverige på två år. Det här är skogens största utmaning, är det eniga budskapet från forskare, myndighet och föreningar.

Granbarkborren orsakar stora skador. Värst drabbat är sydöstra Sverige.
Granbarkborren orsakar stora skador. Värst drabbat är sydöstra Sverige. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Under 2018 och 2019 uppskattas 10 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand ha skadats och dödats av granbarkborrar. Siffran är något osäker, men bakom den ligger uppskattningen att 2,5 miljoner kubikmeter skadades i fjol i Götaland, och 5 miljoner kubikmeter i år. Därtill kommer angrepp i Svealand.