facebooktwittermail d

”Granbarkborren är skogens pandemi”

Naturreservaten har blivit yngelplatser för granbarkborren, som hotar omkringliggande produktionsskogar.

Höboda naturreservat FOTO: CARL G NILSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det omättliga begäret från stat och miljöorganisationer om att bilda naturreservat är ett gigantiskt misstag och ett sabotage mot god skogsförvaltning.  Framför allt gäller detta grandominerade skogsmarker där angrepp av barkborrar nu sprider sig som en löpeld. 

Det är en skogens pandemi och i detta akuta läge finns bara förlorare: Skogsägarna, skogsindustrin, klimatet och icke minst naturälskarna som säger sig vilja ha gamla skogar att vandra och plocka svamp och bär i. De som drivit denna katastrofala politik har skjutit sig själva i foten och det måste nu bli ett stopp för bildande av nya skogsreservat.  

Det hela började med att skogsägarna enligt skogsvårdslagen förväntas undanta delar av sin skog från aktivt brukande. Redan det är en grogrund för en mängd insekter. En del är nyttiga och andra skadliga för skogens tillväxt. Den åttatandade granbarkborren tillhör de senare.  Den använder levande skog för sin föryngring och dödar effektivt sitt värdträd. En strid ström av bildande av nya naturreservat fullständigar förstörelsen. 

I produktionsskogsbruket är det prioriterat att få bort angripna träd och färskt virke innan ynglen svärmar för nästa angrepp. Men i naturreservaten försummas detta och de har därmed blivit yngelplatser för miljarder av borrar. 

För angränsande skogsägare är detta en mardröm och har redan förorsakat skador i hundramiljonersklassen när de tvingats avverka sin skog i förtid. Skogsbestånden trasas sönder med stora luckor och det omöjliggör ett långsiktigt hållbart skogsbruk. 

Inte nog med det. Levande skog är en mycket effektiv koldioxidfälla. Död skog gör noll nytta i vår klimatkamp. När döda träd faller i ett plockepinn-liknande landskap utgör det definitivt inte lockande för en skogspromenad. 

Vad kan vi göra för att få stopp på denna skenande smitta? Först måste skogsägare som själva drabbas av angrepp från närliggande reservat få ersättning av Staten. Granskogsdominerade skadade naturreservat bör erbjudas tillbaka till skogsägarna med ett avtal om avverkning och anläggande av ny skog. 

Skogsbruk och skogsindustri är och har varit en ryggrad för vår nationalekonomi. Exportvärdet är hisnande ca 150 miljarder.  Netto är värdet nästan tre gånger så stort som Volvo och Scania tillsammans och betalar en mycket stor del av vår välfärd. Låt inte okunniga miljömuppar sabotera detta. 

Carl G Nilsson
Fd ledamot av Riksdagens Miljöutskott

Läs vår artikelserie om granbarkborrar

Tre skogsägare om kampen mot barkborren

Så mycket har granbarkborren kostat sedan 2018

ATL Tema: Kampen mot granbarkborrar

Läs också

Svärmningsövervakningen av barkborrarna 2022

Skogägaren om angreppen: Ibland vill man bara gråta

Risk för stora barkborreangrepp

Fler debattartiklar hittar du här.