facebooktwittermail d

Barkborrarnas naturliga fiender har blivit fler

Allt tyder på att granbarkborrens naturliga fiender har vuxit i antal. Något som sannolikt minskar skadorna i år, tror Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Myrbaggar, styltflugor, parasitsteklar och inte minst hackspettar. Det är några av granbarkborrens naturliga fiender. De har gynnats av skadeinsektens tillväxt de senaste åren och kan nu ha en stor betydelse för hur allvarliga skadorna blir i år.

Gunnar Isacsson hoppas att det blir färre skador av granbarkborre i år då skadeinsektens fiender av allt att döma vuxit i antal.
Gunnar Isacsson hoppas att det blir färre skador av granbarkborre i år då skadeinsektens fiender av allt att döma vuxit i antal. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

– Blir det en normal sommar så talar allt för det, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Han stödjer sig på en undersökning från SLU som säger att granbarkborrens förökningsframgång minskade med en tredjedel under 2020 jämfört med 2019. Två förhållandevis jämförbara år vädermässigt under borrarnas reproduktionssäsong.

– Så det är rimligt att anta att det är en annan faktor som ligger bakom, att fienderna blivit fler.

Myrbaggen äter både vuxna granbarkborrar och larver.
Myrbaggen äter både vuxna granbarkborrar och larver. FOTO: MATTIAS SPARF, SKOGSSTYRELSEN

”Låt ekonomin styra”

Som skogsägare kan man hjälpa sin fiendes fiender genom att i vissa fall inte avverka granbarkborreangripna träd menar han:

– Idealet vore ju om man kunde hugga ner alla nyangripna träd till hundra procent och få ut dem fort ur skogen. Men det är ju lättare sagt än gjort. Därför tycker jag att man ska låta ekonomin styra.

– Är det stora angrepp där en avverkning ger ett plusnetto kan man göra det. Men är det mindre och utspridda angrepp långt från väg som skulle sluta med en förlust om man tog ner dem gör det mer nytta om träden får stå kvar.

Det ger granbarkborrens fiender en chans att övervintra i barken. Och nu ska man absolut inte göra något, anser Gunnar Isacsson.

– Så fort det blir lite varmare kommer granbarkborrarna att ge sig av och leta nya träd att gnaga sig in i. Men dess fiender behöver någon månad till innan de är färdiga.

Lämna kvar högstubbar

Gamla döda träd behövs också för att hackspettarna ska ha någonstans att bo. Gunnar Isacsson rekommenderar därför att man ska lämna kvar högstubbar vid en avverkning.

– Samt försöka spara gamla tallar, aspar, sälgar, alar, bok och ek.

Styltflugelarven äter gärna granbarkborrens larver.
Styltflugelarven äter gärna granbarkborrens larver. FOTO: GUNNAR ISACSSON

Men även om antalet fiender till granbarkborren av allt att döma ökat rejält är det ingen garanti för att skadorna minskar i år.

– Det beror väldigt mycket på hur sommaren blir. Blir det en till exempel en torrsommar som 2018 kan det bli en utveckling som går åt fel håll. Därför är mina råd också färskvara. De gäller som läget är nu, säger Gunnar Isacsson.

Under 2018 angreps 3 – 4 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand av granbarkborrar. Under 2019 och 2020 har skadorna legat på ungefär det dubbla.

Undersökningen

SLU:s undersökning visar att granbarkborrens förökningsframgång under 2020 var i medeltal 0,7 döttrar per hona i Småland under 2020. Den extremtorra sommaren 2018 var förökningsframgången 5,1 döttrar per hona och 2019 2,3 döttrar per hona. 2020 inkluderades även två regioner i Svealand i undersökningen, Värmland och Uppland/Västmanland. Även där var förökningsframgången låg, i medeltal 0,8 döttrar per hona.

LÄS MER: Kylan bromsar borrarna

LÄS OCKSÅ: Skogsstyrelsen om fällor för granbarkborre: "Bättre satsa pengarna på annat"

LÄS ÄVEN: Fällor har ingen bevisad effekt

ATL TV: Här är fällan som ska fånga fler barkborrar

ATL TV: Här töms barkborrefällorna