facebooktwittermail d

Granbarkborrarna blir regeringsfråga

Skogsstyrelsen får 2,2 miljoner kronor extra av regeringen för att bekämpa granbarkborren.

Skogsstyrelsen får 2,2 miljoner kronor extra av regeringen för att bekämpa granbarkborren.
Skogsstyrelsen får 2,2 miljoner kronor extra av regeringen för att bekämpa granbarkborren. FOTO: MICHAEL EKSTRAND/SKOGSSTYRELSEN

Regeringen kommer på torsdagen att besluta om extra medel till Skogsstyrelsen för att bekämpa granbarkborren. Pengarna, 2,2 miljoner kronor, tas från det nationella skogsprogrammet. Det skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

”Rapporterna från Skogsstyrelsen om granbarkborrens utbredning och skadeverkan är mycket oroande. Detta är en kris som ser ut att fortgå under många år med stora ekonomiska förluster för en av Sveriges viktigaste basnäringar. Det är från regeringens håll prioriterat att säkerställa att Skogsstyrelsen och branschen har de förutsättningar som krävs för att bekämpa granbarkborren”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i pressmeddelandet.

Totalt uppskattas 3-4 miljoner kubikmeter skog värt miljardbelopp ha förstörts av skadeinsekten till följd av torkan 2018. Bedömningen är att var tredje skogsägare i Sverige kan bli berörd av granbarkborrens härjningar under 2019, vilket motsvarar cirka 100 000 skogsägare.

När stora skador uppstår har Skogsstyrelsen och branschen ett gemensamt ansvar att samverka och agera, skriver Näringsdepartementet. Skogsstyrelsens roll är tillsyn, samordning och informationsinsatser, och digitala hjälpmedel för bra kartunderlag skulle underlätta i alla led vid inventering, planering, genomförande och uppföljning.