facebooktwittermail d

Fångsterna av granbarkborre ökade under föregående vecka

Fångsterna av granbarkborre ökade smått under vecka 28 i jämförelse med föregående vecka, men är överlag lågt. Däremot fortsätter rapporter om angripen granskog främst från den sydöstra delen av landet.