facebooktwittermail d

Carl-Johan Moberg: Tänk till lite extra vid återbeskogning

Det är viktigt att tänka till lite kring valen av trädslag när det är dags att återplantera efter avverkning av barkborreskadad granskog. Men att plantera gran behöver inte vara fel menar vår skogsexpert.

Hej,

Har precis avverkat två hektar granskog med stora angrepp av granbarkborre. Är det verkligen lämpligt att sätta gran igen? Jan Carlsson, Eskilstuna

Hej Jan! Hoppas att du trots angreppen av granbarkborrre har gjort en bra affär på virket och att avverkningen gått som planerat.

Din fråga är högst aktuell för många skogsägare och jag hoppas att det är fler än du som tänker till lite extra. För beslutet om återbeskogningen kommer, som vi vet, att påverka fastigheten under en lång tid. Både när det gäller skötsel, kostnader och kommande  intäkter.

Utgå alltid ifrån marktyp, det vill säga en ståndortsanpassning. I regel när det är torrare mark är tall det man ska föredra vid anläggning av ny skog och ta det sam vana att kolla på Skogforsk webb om plantval.

Är det bördigare mark är gran fortfarande ett bra alternativ. Den växer bra och det finns ett behov av råvaran, men man bör tänka till om skötseln. Kanske färre plantantal, tidigare gallring och kortare omloppstid. Det kan minska risken för framtida stormskador och kommande granbarkborreangrepp.

Men är marken lämpligt för gran finns det ju faktiskt flera olika alternativ. Vi börjar med barrträden. Här kan både lärk, douglasgran och på västkusten sitkagran vara bra och intressanta alternativ. Självklart finns det aspekter som viltbetning och skötsel att ta hänsyn till men kan skapa spännande skogar med bra tillväxt för framtiden.

Behovet av mer löv i våra skogar är också stort och nu är det kanske en gyllene chans att skapa just mer lövskog. Björk vet vi är ett bra och eftertraktat trädslag som både kan planteras och i vissa områden även självföryngras. Björken kan också skapa väldigt fina självföryngringar av gran i skiktade bestånd, ibland kallad Kronobergsmetoden.

På mer bördiga marker kan även ädellövskog som ek och bok vara ett alternativ. Men precis  som vanligt med ädellöv är det ofta förknippat med anläggning av hägn för att hålla borta viltet. Poppel är också ett trädslag som kan vara intressant att återbeskoga med. På rätt marker ger det en hög tillväxt, kortare omloppstid och kan användas både i massaprocesser och som energislag.

Vid nyanläggning av skog, och kanske framförallt när man står inför liknande situationer, ska man också se på fastigheten i stort. Hur ser fördelningen ut mellan de olika trädslagen? Hur kan man planera för att få den skog man vill ha för framtiden och som gör att du får ut det du vill med ditt ägande.

Ståndortsanpassning är som sagt mycket viktigt och det kan även vara aktuellt att inom själva avdelningarna blanda trädslagen som tall, gran och björk och på det sättet få livskraftiga skogar, större riskspridning och bra tillväxt.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten