facebooktwittermail

Gråmögel ödelägger norsk jordgubbsodling

Ett omfattande angrepp av gråmögel har drabbat norska jordgubbsodlingar över hela landet. 40 procent av årets bärproduktion beräknas ha slagits ut skriver norska Bondebladet.

Det kan bli ont om norska jordgubbar sedan stora delar av odlingarna ödelagts av gråmögel.
Det kan bli ont om norska jordgubbar sedan stora delar av odlingarna ödelagts av gråmögel.

Det är Bama, Norges störste distributör av jordgubbar, som hävdar att så mycket som 40 procent av den totala jordgubbsodlingen i landet redan slagits ut av gråmöglet, botrytis. I hela södra Norge handlar det om stora mängder bär som förstörts, i vissa områden har alla odlare fått hela sin produktion förstörd.

För konsumenterna innebär det färre jordgubbar till försäljning. För odlarna innebär angreppen förlorade intäkter i miljonklassen. Till stor del måste odlarna också själva ta den eknomiska förlusten eftersom det inte finns försäkringar som täcker den här typen av skador.

Enligt Bondebladet tyder omfattningen på årets angrepp att svampen kan ha utvecklat resistens mot de vanligaste bekämpningsmedlen.

– Situationen är allvarlig för enskilda producenter som berörs och det kommer att få konsekvenser för hur vi ska odla jordgubbar i Norge, säger Lars Petter Bartnes i Norsk Bondelag.

Han anser att behövs en omfattande kartläggning av resistensen i jordgubbsodlingarna för att utreda om det är resistensen som är orsaken till skördeförlusterna.